Skip to main content
Image

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Bastion Holding BV

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Bastion Holding BV

Έκδοση: 1.2
Ημερομηνία: 24 Ιανουάριος 2023

Άρθρο 1. Ορισμοί

Σε αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, καθώς και σε όλες τις προσφορές, συμφωνίες ή τη σύναψη συμφωνιών στις οποίες ισχύουν αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1.1. Bastion Hotels: όλα τα υποκαταστήματα της ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης Bastion Holding BV, εντός και εκτός της Ολλανδίας, καθώς και όλες οι εταιρείες και εταιρείες που συνδέονται με τη Bastion Holding BV, θυγατρικές και εταιρείες, με οποιοδήποτε όνομα.

1.2.Υπηρεσίες: με την ευρεία έννοια της λέξης, η παροχή από τα Bastion Hotels διαμονής ή/και η παροχή (δωμάτιου) χώρου ή/και φαγητού ή/και ποτού με όλες τις σχετικές δραστηριότητες ή/και υπηρεσίες.

1.3. Επισκέπτης: το άτομο στο οποίο η Bastion Hotels πρέπει να παρέχει τις Υπηρεσίες βάσει συμφωνίας που έχει συναφθεί με έναν Πελάτη. Όπου στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις αναφέρεται ο όρος Επισκέπτης, αυτό περιλαμβάνει επίσης το άτομο ή τα άτομα που συνοδεύουν ή συνοδεύουν τον Επισκέπτη. Εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, Επισκέπτης ή Πελάτης σημαίνει και τον Επισκέπτη και τον Πελάτη.

1.4. Πελάτης: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει συνάψει συμφωνία με την Bastion Hotels για την παροχή Υπηρεσιών. Ως Πελάτης νοείται επίσης ο διαμεσολαβητής που έχει συνάψει συμφωνία για την παροχή Υπηρεσιών, είτε στο όνομα των σχέσεών του είτε όχι. Ένα φυσικό πρόσωπο που δεν ενεργεί κατά την άσκηση του επαγγέλματος ή της επιχείρησής του αναφέρεται επίσης ως Καταναλωτής στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

1.5. Συμφωνία ξενοδοχείου: η συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ της Bastion Hotels και του Πελάτη σύμφωνα με την οποία η Bastion Hotels, έναντι πληρωμής από τον Πελάτη ή τον Επισκέπτη, παρέχει Υπηρεσίες για τον συγκεκριμένο Πελάτη ή/και Επισκέπτη. Όπου στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις γίνεται αναφορά σε Συμφωνία Ξενοδοχείου, αυτό περιλαμβάνει επίσης οποιαδήποτε άλλη συμφωνία στην οποία έχουν δηλωθεί ότι ισχύουν αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν επίσης για Πελάτες που έχουν συνάψει Συμφωνία Ξενοδοχείου μέσω μεσάζοντα.

1.6. Ηλεκτρονική κράτηση: η κράτηση που πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τη φόρμα κράτησης για τη σύναψη Συμφωνίας Ξενοδοχείου που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Bastion Hotels (www.bastionhotels.nl, www.bastionhotels.com, www.bestwesternschipholairport.nl). Οι διαδικτυακές κρατήσεις που γίνονται μέσω άλλων ιστότοπων (διαμεσολαβητών) ενδέχεται να έχουν διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις και δεν καλύπτονται από Online Κράτηση όπως αναφέρεται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

1.7. Κράτηση: η Συμφωνία Ξενοδοχείου που έχει συναφθεί γραπτώς από τον Πελάτη και τα ξενοδοχεία Bastion, με την οποία καθορίζεται μεταξύ του Πελάτη και των ξενοδοχείων Bastion σε ποια περίοδο και υπό ποιες προϋποθέσεις θα εκτελεστεί η Συμφωνία Ξενοδοχείου.

Άρθρο 2. Εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων

2.1. Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις προσφορές, τις συμφωνίες και τη σύναψη συμφωνιών με την Bastion Hotels.

2.2. Προσφορές, συμφωνίες ή σύναψη συμφωνιών που αποκλίνουν από αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις ισχύουν μόνο εάν συμφωνηθούν ρητά γραπτώς με την Bastion Hotels. Στην περίπτωση αυτή, η απόκλιση ισχύει μόνο για τη σχετική προσφορά, συμφωνία ή σύναψη της συμφωνίας.

2.3. Εκτός εάν ειδοποιηθεί εκ των προτέρων, ρητά και γραπτώς στα Bastion Hotels και επιβεβαιωθεί από την Bastion Hotels, ο Επισκέπτης, ο Πελάτης ή οποιοδήποτε άλλο (νομικό) πρόσωπο συμφωνεί με αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

Άρθρο 3. Σύναψη ξενοδοχειακής σύμβασης

3.1. Όλες οι προσφορές για τη σύναψη Ξενοδοχειακής Σύμβασης του Bastion Hotel είναι χωρίς υποχρέωση και σε κάθε περίπτωση ισχύουν μόνο εφόσον η χωρητικότητα των Bastion Hotels είναι επαρκής. Στην περίπτωση μιας Online κράτησης, θεωρείται ότι η προσφορά είναι όσο το δυνατόν πιο τρέχουσα.

3.2. Σε περίπτωση που ο Πελάτης αποδεχτεί μια προσφορά και η χωρητικότητα των Bastion Hotels φαίνεται να είναι ανεπαρκής, η Bastion Hotels έχει το δικαίωμα, εντός 5 ημερών πριν από την πρώτη διανυκτέρευση ή αργότερα, εάν τα Bastion Hotels δεν αναμένεται εύλογα να επικαλεστεί τη διάταξη όπως περιγράφεται παραπάνω στο Άρθρο 3.1 και μπορεί να αλλάξει ή να ακυρώσει τη Συμφωνία Ξενοδοχείου. Ωστόσο, θα αναζητηθεί πρώτα λύση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.4 σχετικά με τις αλλαγές.

3.3 Μια κράτηση είναι οριστική μόνο αφού επιβεβαιωθεί γραπτώς η κράτηση από τον Πελάτη ή από τα Bastion Hotels.

3.4. Η Συμφωνία Ξενοδοχείου μέσω Διαδικτυακής Κράτησης συνάπτεται τη στιγμή που ο Πελάτης αποδέχεται την προσφορά υποβάλλοντας τη φόρμα κράτησης. Η Bastion Hotels θα επιβεβαιώσει τη λήψη αυτής της υποβολής μέσω email. Ο Πελάτης μπορεί πάντα να καταγγείλει τη Συμφωνία Ξενοδοχείου χωρίς επιβεβαίωση. Αυτό είναι αντίθετο με το άρθρο 3.3.

3.5. Κάθε Συμφωνία Ξενοδοχείου που συνάπτεται από έναν Πελάτη θεωρείται ότι έχει συναφθεί εν μέρει με έξοδα και κίνδυνο αυτού του Πελάτη. Οποιαδήποτε πληρωμή από έναν Επισκέπτη θα απελευθερώσει τον Πελάτη στον ίδιο βαθμό.

3.6. Εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά εγγράφως, η Bastion Hotels δεν οφείλει σε Πελάτη καμία προμήθεια ή προμήθεια, με οποιοδήποτε όνομα.

3.7. Με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων αυτών των όρων και προϋποθέσεων, η Bastion Hotels μπορεί να παραχωρήσει δικαίωμα επιλογής σε Πελάτη (τον κάτοχο του δικαιώματος προαίρεσης) σε περίπτωση Ομίλου. Ένα τέτοιο δικαίωμα επιλογής μπορεί να χορηγηθεί μόνο εγγράφως. Εάν κάποιος άλλος Πελάτης κάνει επίσης μια προσφορά στα Bastion Hotels για συμφωνία ξενοδοχείου, η Bastion Hotels θα ενημερώσει τον κάτοχο της επιλογής σχετικά. Το δικαίωμα επιλογής παύει να ισχύει εάν ο κάτοχος του δικαιώματος προαίρεσης δεν έχει ειδοποιήσει τη Bastion Hotels εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την Bastion Hotels ότι επιθυμεί να κάνει χρήση του δικαιώματος επιλογής.

3.8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων αυτού του άρθρου, το Bastion Hotels δικαιούται να ακυρώσει μια (Διαδικτυακή) κράτηση εάν ο Επισκέπτης δεν έχει δηλώσει την πρώτη ημέρα της κράτησης έως τις 12:00 το μεσημέρι. Αυτό δεν επηρεάζει την υποχρέωση πληρωμής. Αυτή η διάταξη δεν ισχύει εάν ο Πελάτης παρέχει εγγύηση πληρωμής για την δεσμευμένη περίοδο.

3.9. Σε περίπτωση αλλαγής της ημερομηνίας άφιξης ή/και αναχώρησης, η αρχική, οριστική κράτηση θα λήξει και μια νέα οριστική κράτηση θα γίνει κατόπιν αμοιβαίας συνεννόησης.

3.10. Η Bastion Hotels συγκεντρώνει τις πληροφορίες στον ιστότοπο με τη μεγαλύτερη προσοχή, ωστόσο, κατά τη μεταφορά δεδομένων ή/και λόγω τεχνικών βλαβών ή άλλων συνθηκών, ενδέχεται να προκύψουν ανακρίβειες στα δεδομένα ή/και στα δεδομένα. Όλες οι διαδικτυακές κρατήσεις που γίνονται υπόκεινται σε εμφανείς αλλαγές ή/και λάθη. Εάν αλλαγές ή/και σφάλματα όπως αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο οδηγήσουν σε αλλαγή της τιμής, ο Πελάτης δικαιούται δωρεάν ακύρωση.

Άρθρο 4. Υποχρεώσεις ξενοδοχείων Bastion

4.1. Η Bastion Hotels θα διαθέσει τα συμφωνημένα καταλύματα στον Επισκέπτη κατά τη διάρκεια της συμφωνημένης περιόδου ή/και θα παρέχει τις συμφωνημένες Υπηρεσίες σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας που ισχύουν στα ξενοδοχεία Bastion.

4.2. Η διάταξη ως ανωτέρω βάσει του άρθρου 4.1. που περιγράφεται δεν ισχύει:
α. σε περίπτωση ανωτέρας βίας όπως περιγράφεται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις στο άρθρο σχετικά με την ανωτέρα βία (άρθρο 9).
σι. εάν ο Επισκέπτης δεν εμφανιστεί ή καθυστερήσει περισσότερο από μισή ώρα.
ντο. εάν οι προκαταβολές ή η ενδιάμεση πληρωμή που αναφέρονται στο άρθρο 7 δεν έχουν καταβληθεί ή δεν έχουν καταβληθεί εγκαίρως από τον Πελάτη·
ρε. εάν ο Πελάτης δεν συμμορφώνεται ή δεν συμμορφώνεται πλήρως με τις υποχρεώσεις που έχει ο Πελάτης έναντι των ξενοδοχείων Bastion, για οποιονδήποτε λόγο.

4.3. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς, η Bastion Hotels θα διαθέσει τη διαμονή στον Επισκέπτη από τις 14:00 την ημέρα της άφιξης έως τις 12 το μεσημέρι της ημέρας αναχώρησης.

4.4. Η Bastion Hotels δικαιούται να προσφέρει στον Επισκέπτη άλλα καταλύματα σε ξενοδοχείο από αυτά που θα ήταν διαθέσιμα βάσει της Συμφωνίας Ξενοδοχείου. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι βολικό για τον Επισκέπτη, ο Επισκέπτης ή ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Συμφωνία Ξενοδοχείου με άμεση ισχύ. Σε περίπτωση που η διαμονή σε ξενοδοχείο που προσφέρεται και γίνεται αποδεκτή από τον Πελάτη ή τον Επισκέπτη είναι φθηνότερη από την αρχική διαμονή, η Bastion Hotels θα διαθέσει το ποσό της εξοικονόμησης στον Επισκέπτη ή τον Πελάτη. Η Bastion Hotels δεν θα υποχρεωθεί σε καμία περίπτωση να καταβάλει περαιτέρω αποζημίωση.

Άρθρο 5. Ομαδικές κρατήσεις

5.1. Κρατήσεις δέκα ή περισσότερων δωματίων εμπίπτουν στις ομαδικές κρατήσεις. Οι διατάξεις σχετικά με τις ομαδικές κρατήσεις ισχύουν με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Σε περίπτωση σύγκρουσης διατάξεων, υπερισχύουν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου.

5.2. Ένας Πελάτης μπορεί να κάνει μια προαιρετική κράτηση για μια ομαδική κράτηση. Μια προαιρετική κράτηση πραγματοποιείται μόνο μετά την έγγραφη επιβεβαίωσή της. Μια προαιρετική κράτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και 1 μήνα πριν από την ημερομηνία άφιξης. Εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά εγγράφως, μια προαιρετική κράτηση λήγει αυτομάτως στη συνέχεια. 

5.3. Η οριστική κράτηση δεν θα έχει πραγματοποιηθεί μέχρι να επιβεβαιωθεί γραπτώς από τον Πελάτη και να επιβεβαιωθεί στον Πελάτη από την Bastion Hotels. 

5.4. Όσον αφορά μια ομαδική κράτηση, ισχύει ότι ο Πελάτης μπορεί, μέχρι τις 12:00 της ημέρας πριν από την ημερομηνία άφιξης, να μειώσει ελεύθερα τον αριθμό των δωματίων που έχουν οριστικά κρατηθεί κατά 10%.

5.5. Η αύξηση του αριθμού των δωματίων που είχαν αρχικά και οριστικά κρατηθεί μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν συνεννόησης με την Bastion Hotels. Η Bastion Hotels δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε αύξηση, χωρίς συνεννόηση, του αριθμού των δωματίων που είχαν αρχικά και οριστικά κρατηθεί.

5.6. Σε περίπτωση πλήρους ακύρωσης μιας οριστικής κράτησης έως και 1 μήνα πριν από την ημερομηνία άφιξης, δεν θα χρεωθείτε με κανένα κόστος. Σε περίπτωση πλήρους ακύρωσης μιας τελικής κράτησης μεταξύ 1 μήνα και 1 εβδομάδας πριν από την ημερομηνία άφιξης, ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει στην Bastion Hotels το 50% της αξίας της διαμονής. Σε περίπτωση πλήρους ακύρωσης μιας τελικής κράτησης λιγότερο από 1 εβδομάδα πριν από την ημερομηνία άφιξης, ο πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει στην Bastion Hotels το 100% της αξίας της διαμονής και τυχόν κρατηθέντων ομαδικών δείπνων. Ο Πελάτης θα διασφαλίσει, όσον αφορά τις ομαδικές κρατήσεις, ότι η Bastion Hotels έχει στην κατοχή της τον κατάλογο με τα ονόματα των επισκεπτών το αργότερο 7 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία άφιξης.

5.7. Το αργότερο 1 μήνα πριν από την ημερομηνία άφιξης, το 100% της συνολικής αξίας της κράτησης πρέπει να είναι εγγυημένο στην Bastion Hotels. 
Η προκαταβολή πρέπει να έχει πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό της Bastion Hotels ένα μήνα πριν από την ημερομηνία άφιξης. Η εγγύηση της πιστωτικής κάρτας πρέπει να εγγυάται τη συνολική αξία της κράτησης το αργότερο 1 μήνα πριν από την ημερομηνία άφιξης. Αυτό δεν ισχύει όταν ο Πελάτης έχει έγκυρο αριθμό οφειλέτη στην Bastion Hotels. 

5.8. Σε περίπτωση αλλαγής της ημερομηνίας άφιξης ή/και αναχώρησης μιας πλήρους και οριστικής κράτησης, οι αρχικές ημερομηνίες θα λήξουν και η οριστική κράτηση θα μεταφερθεί στις επιθυμητές ημερομηνίες σε αμοιβαία συνεννόηση, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Εάν η διαθεσιμότητα δεν το επιτρέπει αυτό, θα υπαχθείτε αυτομάτως στους όρους ακύρωσης (άρθρο 5.6).

5.9. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν τηρήσει τα προηγούμενα άρθρα, τότε η Bastion Hotels θα θεωρήσει ότι η τελική Κράτηση ακυρώθηκε. Η ακύρωση αυτή θα θεωρηθεί ακύρωση οριστικής κράτησης από τον Πελάτη (άρθρο 5.6). Ο πελάτης παραμένει υποχρεωμένος να καταβάλει στην Bastion Hotels το τέλος ακύρωσης.

Άρθρο 6. Ακύρωση

6.1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν την ευθύνη του Πελάτη ή/και τρίτων βάσει του κοινού δικαίου.

6.2. Μια Συμφωνία Ξενοδοχείου είναι αμετάκλητη και δεν μπορεί να ακυρωθεί.

6.3. Ειδικά για τις Online κρατήσεις, δεν υπάρχει δικαίωμα διάλυσης για τους Καταναλωτές, σύμφωνα με το άρθρο 6:230p του Ολλανδικού Αστικού Κώδικα.

6.4. Εάν ισχύει ένας συγκεκριμένος κανόνας ακύρωσης ή/και αναφέρεται στον ιστότοπο Bastion Hotels, αυτό θα θεωρείται ως μόνιμο μέρος της προσφοράς και αυτό ισχύει για τις διατάξεις αυτού του άρθρου σχετικά με το αμετάκλητο. Στη συνέχεια, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα ακύρωσης, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του bastion Hotels. Εάν ο Πελάτης έχει ήδη κάνει check-in online, η ακύρωση δεν είναι ποτέ ξανά δυνατή, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

6.5. Η ακύρωση πρέπει να γίνει γραπτώς, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής, μέσω του κατάλληλου εργαλείου/φόρμας (www.bastionhotel.nl), μέσω e-mail και με ημερομηνία.

6.6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων σχετικά με τις ομαδικές κρατήσεις (άρθρο 5), εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς, μια κράτηση μπορεί να ακυρωθεί δωρεάν μέχρι το μεσημέρι πριν από την ημέρα άφιξης.

Άρθρο 7. Τιμές και πληρωμή

7.1. Οι τιμές ενδέχεται να διαφέρουν ανά τύπο καταλύματος, ημέρα, ώρα κράτησης, όρους πληρωμής και όρους ακύρωσης.

7.2. Ο Πελάτης οφείλει στη Bastion Hotels τα ποσά που αναφέρονται στη Σύμβαση Ξενοδοχείου. Ο φιλοξενούμενος παραμένει ανά πάσα στιγμή συνυπεύθυνος για την καταβολή του συνολικού κόστους της διαμονής. Τα Bastion Hotels ενδέχεται να χρεώσουν μια επιπλέον χρέωση στον Πελάτη ή/και Επισκέπτη για ειδικές Υπηρεσίες, όπως η χρήση γκαράζ, τηλεφώνου, χρηματοκιβωτίου κ.λπ. Τα έξοδα κοινοποιούνται ξεκάθαρα.

7.3. Όλοι οι λογαριασμοί, συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών για ακύρωση ή μη εμφάνιση, θα εξοφληθούν από τον Πελάτη και/ή τον Επισκέπτη σε μετρητά ή, εάν έχει συμφωνηθεί ρητά, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία του τιμολογίου. Ως τόπος πληρωμής ορίζεται η σχετική τοποθεσία των Bastion Hotels στην οποία αναφέρεται το τιμολόγιο.

7.4. Ο Πελάτης θεωρείται ότι συνάπτει τη Συμφωνία Ξενοδοχείου ή οποιαδήποτε άλλη συμφωνία για λογαριασμό κάθε Επισκέπτη. Με την εμφάνιση, ο Επισκέπτης δηλώνει ότι ο Πελάτης ήταν εξουσιοδοτημένος να τον εκπροσωπήσει σχετικά.

7.5. Η πληρωμή γίνεται σε ευρώ. Εάν η Bastion Hotels δέχεται πληρωμές σε ξένο νόμισμα, θα ισχύει η ισχύουσα τιμή αγοράς εκείνη τη στιγμή. Η Bastion Hotels δικαιούται να χρεώσει έως και 10% του ποσού σε ξένο νόμισμα ως έξοδα διαχείρισης σε περίπτωση πληρωμής σε ξένο νόμισμα.

7.6. Η Bastion Hotels έχει το δικαίωμα να αρνηθεί επιταγές, κάρτες πληρωμών giro και άλλα παρόμοια μέσα πληρωμής ή άλλα μέσα πληρωμής από αυτά που αναφέρονται παραπάνω ή να επιβάλλει ορισμένους όρους για την αποδοχή τους. Επιπλέον, οι τρόποι πληρωμής που προσφέρονται εναπόκεινται στα ξενοδοχεία προμαχώνων. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής κράτησης, οι επιλογές πληρωμής θα κοινοποιηθούν εγκαίρως πριν από τη σύναψη της συμφωνίας. Η Bastion Hotels δικαιούται να ζητήσει (μέρος) προπληρωμή. Αυτό ισχύει για όλους τους τύπους κρατήσεων και αυτό το ποσό διακανονίζεται τελικά με το τελικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί. Σε περίπτωση ακύρωσης, το ποσό που έχει ήδη καταβληθεί θα επιστραφεί το συντομότερο δυνατό, το αργότερο εντός 14 ημερών.

7.7. Εάν ο Επισκέπτης/Πελάτης κάνει χρήση των Υπηρεσιών Bastion Hotels κατά τη διάρκεια της διαμονής του, η Bastion Hotels δικαιούται να ζητήσει ήδη πληρωμή για τις Υπηρεσίες που αγοράσατε.

7.8. Εάν ο Επισκέπτης/Πελάτης δεν εκπληρώσει έγκαιρα τις υποχρεώσεις πληρωμής του, εκπληρώνεται, αφού η Bastion Hotels τον ενημέρωσε για την καθυστερημένη πληρωμή και η Bastion Hotels έχει δώσει στον Πελάτη προθεσμία 14 ημερών για να συνεχίσει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις πληρωμής του. , αφού δεν έχει πραγματοποιηθεί η πληρωμή εντός αυτής της περιόδου των 14 ημερών, οι νόμιμοι τόκοι θα οφείλονται επί του ποσού που εξακολουθεί να οφείλει και η Bastion Hotels δικαιούται να χρεώσει τα εξώδικα έξοδα είσπραξης που προκύπτουν από αυτήν. Αυτά τα έξοδα είσπραξης ανέρχονται κατ' ανώτατο όριο σε: 15% σε ανεξόφλητα ποσά έως 2.500 €. 10% στα επόμενα 2.500 € και 5% στα επόμενα 5.000 € με ελάχιστο 40 €, =. Τα Bastion Hotels ενδέχεται να αποκλίνουν από τα αναφερόμενα ποσά και ποσοστά υπέρ του Πελάτη.

Άρθρο 8. Ευθύνη

8.1. Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο εάν ο Πελάτης είναι (νομικό) πρόσωπο που ενεργεί κατά την άσκηση του επαγγέλματος ή της επιχείρησής του. Στην περίπτωση καταναλωτή-πελάτη, η ευθύνη της Bastion Hotels περιορίζεται στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

8.2. Εκτός εάν υπάρχει πρόθεση ή βαριά αμέλεια εκ μέρους της Bastion Hotels, η Bastion Hotels δεν φέρει καμία ευθύνη σε οποιαδήποτε μορφή.

8.3. Εκτός εάν υπάρχει πρόθεση ή βαριά αμέλεια εκ μέρους των Bastion Hotels, η Bastion Hotels δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν σε ή με οχήματα του Επισκέπτη.

8.4. Εκτός εάν υπάρχει πρόθεση ή βαριά αμέλεια εκ μέρους της Bastion Hotels, η Bastion Hotels δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα σε οποιονδήποτε ή οτιδήποτε ως άμεση ή έμμεση συνέπεια οποιουδήποτε ελαττώματος ή οτιδήποτε σε, σε ή σε οποιοδήποτε κινητό ή ακίνητο ακίνητα του οποίου η Bastion Hotels είναι ιδιοκτήτης, μισθωτής ή ενοικιαστής ή τα οποία είναι διαφορετικά διαθέσιμα στα Bastion Hotels.

8.5. Η ευθύνη της Bastion Hotels δεν θα υπερβαίνει ποτέ την αξία της Συμφωνίας Ξενοδοχείου ή την αποζημίωση για ζημιά όπως καλύπτεται από την ασφαλιστική εταιρεία της Bastion Hotels ή τη ζημία που αποζημιώνεται από οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος στα ξενοδοχεία Bastion.

8.6. Η Bastion Hotels αποζημιώνεται πλήρως από τον Πελάτη σε σχέση με οποιαδήποτε αξίωση, ή με οποιοδήποτε όνομα, που ένας Επισκέπτης ή/και οποιοσδήποτε τρίτος ισχυρίζεται ή μπορεί να υποβάλει έναντι των Bastion Hotels σε σχέση με τις αξιώσεις, με την ευρεία έννοια της λέξης, τη Συμφωνία Ξενοδοχείου ή οποιαδήποτε άλλη συμφωνία που έχει συνάψει ο Πελάτης. Αυτή η υποχρέωση αποζημίωσης ισχύει επίσης για τη Συμφωνία Ξενοδοχείου εάν έχει λυθεί εν όλω ή εν μέρει για οποιονδήποτε λόγο.
Άρθρο 9. Ανωτέρα βία

9.1. Η ανωτέρα βία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: ασθένεια του προσωπικού που καθιστά εύλογα αδύνατες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, πόλεμο, απειλή πολέμου, ταραχές, απεργία ή βιομηχανική κατοχή, ζημιές από το νερό, παρενόχληση, τρομοκρατία, πυρκαγιά, πλημμύρα, κυβερνητικά μέτρα.

9.2. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η Bastion Hotels μπορεί είτε να ακυρώσει είτε να αναστείλει τη συμφωνία. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει καμία υποχρέωση εκ μέρους της Bastion Hotels να αποζημιώσει οποιαδήποτε ζημιά.

9.3. Τα παραπάνω ισχύουν επίσης εάν η ανωτέρα βία συμβεί με πρόσωπα ή/και υπηρεσίες ή/και ιδρύματα που χρησιμοποιεί η Bastion Hotels για την εκτέλεση της Συμφωνίας Ξενοδοχείου ή οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας. Αυτό περιλαμβάνει επίσης ό,τι συμβαίνει στα προαναφερθέντα πρόσωπα ή/και υπηρεσίες και/ή ιδρύματα ως ανασταλτική ή επιλυτική προϋπόθεση ή αθέτηση υποχρεώσεων των προαναφερθέντων προσώπων ή/και υπηρεσιών και/ή ιδρυμάτων. Η Bastion Hotels δεν υποχρεούται να αποδείξει την επιρροή της στις δραστηριότητές της.

9.4. Το άρθρο 9 εφαρμόζεται μόνο εάν ο Πελάτης είναι (νομικό) πρόσωπο που ενεργεί κατά την άσκηση του επαγγέλματος ή της επιχείρησής του. Στην περίπτωση καταναλωτή-πελάτη, υπάρχει μόνο ανωτέρα βία, εφόσον αυτό είναι νομικά δυνατό.

Άρθρο 10. Εφαρμοστέο δίκαιο και διαφορές

10.1. Το ολλανδικό δίκαιο ισχύει για όλες τις συμφωνίες, με οποιοδήποτε όνομα.

10.2. Με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων και εκτός εάν υποχρεωτικές νομικές διατάξεις αντιτίθενται σε αυτό (όπως σε σχέση με καταναλωτικές διαφορές), όλες οι διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν από μια συμφωνία στην οποία ισχύουν αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις, εν όλω ή εν μέρει, θα διευθετούνται από το δικαστήριο στην Ουτρέχτη, εκτός εάν η Bastion Hotels προτιμά δίνει στον δικαστή της κατοικίας του Πελάτη ή/και του Επισκέπτη.

10.3. Σε περίπτωση διαφοράς η οποία, σύμφωνα με τους κανόνες του ολλανδικού δικονομικού δικαίου, εμπίπτει στην απόλυτη αρμοδιότητα του περιφερειακού δικαστηρίου, η εν λόγω διαφορά θα επιλύεται αποκλειστικά από το αρμόδιο δικαστήριο, υποπεριφέρεια.

10.4. Τυχόν ακυρότητα μιας ή περισσότερων διατάξεων στους όρους δεν επηρεάζει την ισχύ των άλλων διατάξεων. Εάν μια διάταξη, για οποιονδήποτε λόγο, αποδειχθεί άκυρη, η Bastion Hotels και ο Πελάτης ή/και ο Επισκέπτης θεωρείται ότι έχουν συμφωνήσει σε μια έγκυρη διάταξη που προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο την άκυρη διάταξη ως προς το εύρος και το εύρος.

Κατεβάστε τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις σε PDF .

Η χαμηλότερη τιμή είναι εγγυημένη

Με κράτηση στο Bastionhotels.nl έχετε εγγυημένη τη χαμηλότερη τιμή

Δωρεάν στάθμευση

Το Bastion Hotels παρέχει πάντα θέσεις στάθμευσης. Ο χώρος στάθμευσης είναι δωρεάν σε όλα σχεδόν τα ξενοδοχεία μας.

Δωρεάν ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο

Δωρεάν wifi σε όλα τα Bastion Hotels, τα δωμάτια περιλαμβάνονται

Πληρώστε με ασφάλεια στο διαδίκτυο, με λογαριασμό ή πιστωτική κάρτα.
  • Ideal
  • Visa
  • Mastercard
  • American Express
  • Sofort
  • Mister Cash
  • CBC
  • JCB
  • Paypal
  • Maestro